Smart Factory for Industry 4.0

2018-04-07

Smart Factory for Industry 4.0

สำหรับผู้ที่มองหาช่องทางในการพัฒนาโรงงาน พบกับ Solution Booth for Smart Factory

– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโรงงานสู่ Smart Factory
– การใช้ IIOT ปรับปรุงระบบการผลิต และยกระดับโรงงานสู่ Smart Factory
– การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่ Smart Factory ด้วย SCADA
– การเชื่อมระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Real-Time ด้วย Software MOM & MES
– พัฒนาโรงงานอัจฉริยะ ด้วยการใช้ Software ช่วยในการวางแผน และบริหารจัดการระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร