PMII on Mobile

    บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด จัดการอบรมการใช้โปรแกรม PMII on Mobile ผ่านเครือข่าย Cloud Base ให้กับทีมงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงของ WHA Corporation PCL. เพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานจากส่วนกลาง    ...

วันที่ 2018-04-07

โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน สำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  กระทรวงแรงงานโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท ร่วมลงนามกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด ...

วันที่ 2018-03-11

งาน CBM Day นิทรรศการด้าน Condition Based Maintenance

         งาน CBM Day เป็นงานสัมมนาพร้อมกับงานแสดงนิทรรศการด้าน Condition Based Maintenance ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งครัั้งล่าสุดนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบ...

วันที่ 2018-02-07

พบกับ  PCS ในงาน CBM Day

        บริษัท บริษัท พาร์ท คอนซัลแตนท์ เซอร์วิส จำกัด (PCS)  ร่วมออกงาน  CBM Day ในวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 ที่จัดโดยสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อนำเสนอโครงการระบบบการบริหารการสำรองอะไหล่สำหรับคลังอะไหล่ซ่อมบำรุงแบบต้นทุนต่ำแต่ได้ประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้นการลดเ...

วันที่ 2018-01-31

เตรียมพบกับ PMII โฉมใหม่ในงาน CBM DAY

      บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการระบบ  CMMS  เข้าร่วมออกบูธในงาน CBM DAY ครั้งที่ 11 โดยสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งการเปิดตัวโปรแกรม PMII เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ เน้นกระบวนการทำงานให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และหน้าจอเพื่อแสดงสมรร...

วันที่ 2018-01-18

ไอเอส ฯ ร่วมออกบูธงาน Bus & Truck 2017

  Bus & Truck 2017 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการขนส่งฯ 2-4 พฤศจิกายน 2560​       Bus & Truck 2017 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ เป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรม จากบรรดาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั่วทุกมุมโลก เพ...

วันที่ 2017-12-13

มหกรรมงานแสดงสินค้าโลหะการครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี Metalex 2017

METALEX  2017  งานมหกรรมการค้าเครื่องมือจักรกลและงานโลหะนานาชาติในเอเชีย ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2017 ณ ไบเทค บางนา                METALEX  2017  เป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยในงานนี้ทาง IS SOFTWARE ...

วันที่ 2017-11-29

จัดการงานบำรุงรักษาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี

             โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (Itap) ร่วมกับสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ จัดการอบรมในหัวข้อ “การจัดการงานบำรุงรักษาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี” ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด นำเสนอแ...

วันที่ 2017-10-25

Thailand Industry Expo 2017

บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำระบบ cmms มาใช้ให้ประสบณ์ความสำเร็จในหัวข้อ "Industry 4.0:Smart Maintenance" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ...

วันที่ 2017-10-30

IS SOFTWARE ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย

IS SOFTWARE  ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ จ.ชลบุรี        วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำโดยนายวรฉัตร เดชโยธิน หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอ...

วันที่ 2017-11-05

เชิญสมาชิกเยี่ยมชมการใช้ PMII

          บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมชมการใช้โปรแกรม PMII ของบริษัท แวนด้า แพค จำกัด ทีประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมในการบริหารและจัดการระบบงานบำรุงรักษาอย่างครบวงจร ทั้งการควบคุมแผนบำรุงรักษา การประเมินวิเคราะห์การซ่อมตลอดจนก...

วันที่ 2017-11-08

เยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

         ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และทีมงานกลุ่มบริษัท ไอเอสฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จังหวัดชลบุรี  เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในอนาคตซึ่งทางสถาบันไทย-เยอรมันถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งทั้งส่วนของบุ...

วันที่ 2017-11-09