ระบบการทำงาน PMII Lite ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย!

รายละเอียด


  • พัฒนาบนรูปแบบ Web Application
  • สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited users) โดยติดตั้งโปรแกรมบน Server เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถใช้งานได้ทุกเครื่องในเครือข่าย (Server ภายใน)
  • รองรับการทำงานแบบ Cloud Computing (Server ภายนอก)
  • สามารถทำงานผ่าน Mobile Application โดยรองรับระบบงานบำรุงรักษา (PM), ระบบงานซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance), ระบบอะไหล่ (Inventory Control) และการแสดงผลเพื่อบริหารจัดการช่างซ่อมบำรุง (Dash-Board Management )
  • สามารถใช้งานทั้งบน PC และ Mobile Application พร้อมกันได้
  • สามารถใช้งานทุกที่-ทุกเวลา
  • สามารถบันทึกรายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ เช่น รหัส ชื่อ แบบ รุ่น ขนาด รูปภาพ
  • สามารถแสดงค่าอะไหล่เมื่อถึง จุดสูงสุด จุดต่ำสุดและจุดสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ
  • มีข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูลช่างซ่อมบำรุง ทั้งประวัติการอบรมและค่าแรง
  • สามารถกำหนดอาการเสีย สาเหตุการเสียและวิธีการแก้ไขไว้เป็นมาตรฐานได้
  • รองรับการค้นหาข้อมูลต่างๆด้วย Barcode, QR Code
  • สามารถสร้างข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด
  • สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆได้ง่ายและรวดเร็ว
  • มีระบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสำหรับอ้างอิงระบบอื่นๆ เช่น ERP, TPM, OEE
  • ได้มาตรฐานการกำหนดรหัสต่างตามมาตรฐานสากล
  • รองรับการแจ้งซ่อมผ่าน PC และ Mobile Application แบบ Push Notification
  • สามารถแจ้งซ่อมผ่านระบบ Barcode ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • มีระบบการส่งสัญญาณการแจ้งไปยังฝ่ายซ่อมบำรุงได้หลายรูปแบบ และอัตโนมัติ
  • ระบบจัดเรียงคิวการซ่อมอัตโนมัติ โดยยึดถือผลกระทบกับระบบการผลิตเป็นหลัก
  • เมื่อออกใบงานระบบสามารถนำเสนอเครื่องมือ อะไหล่และต้นทุนการซ่อมแบบอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อม การใช้เครื่องมือ อะไหล่ พนักงานช่าง ค่าใช้จ่าย และสาเหตุการเสียแบบอัตโนมัติ
  • ระบบสามารถบันทึกเวลาหยุดเครื่องรวม (Total Downtime)
  • สามารถรองรับการวางแผนแบบ Time-Base
  • สามารถคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับแผนบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ
  • รองรับการคำนวณเวลาการบำรุงรักษา (Work Load) กับช่างซ่อมบำรุง
  • สามารถวางแผนการสำรองอะไหล่เพื่อแผนบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ (Predictive Spare Parts)
  • สามารถแสดงปฏิทินแผนล่วงหน้า (Master Plan)และสามารถเลื่อนแผนได้ทันที
  • มีระบบการเตือนการจ่ายแผนงานประจำวัน และล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ
  • ผลการบำรุงรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อมูลเพื่อออกใบสั่งงานอัตโนมัติ
  • รองรับทั้งรายการที่เป็นอะไหล่ควบคุม (Stock) และไม่ควบคุม (Non Stock)
  • รองรับการปรับยอด เบิก-รับ และคืนอะไหล่
  • เก็บรายละเอียดอะไหล่ อาทิ แบบ รุ่น ขนาด ยี่ห้อ และรูปภาพ
  • รองรับการแสดงที่เก็บอะไหล่ (Stock Location)
  • มีระบบการเตือนจำนวนอะไหล่จากจุดควบคุมต่างๆแบบอัตโนมัติ (Maximum Minimum Re-Order Point)
  • รองรับการค้นหา การรับและเบิกผ่าน Barcode, QR Code
  • มีระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของอะไหล่แต่ละรายการ (Automatic Stock-Card)
  • สามารถตรวจจับรายการอะไหล่ที่ไม่เคลื่อนไหวได้ (Dead Stock)
  • รายงานกลุ่มประวัติการซ่อม (Machine History)
  • รายงานกลุ่มแสดงการใช้งานเครื่องจักรจริง (Machine Utilization)
  • รายงานกลุ่มแสดงสาเหตุการเสียของเครื่องจักร (Root Cause)
  • รายงานกลุ่มค่าใช้จ่าย (Summary of repair costs)
  • รายงานกลุ่มแสดงประสิทธิภาพ MTBF MTTR
  • สามารถตรวจสอบงานซ่อมผ่าน Mobile Application (Realtime Dashboard Monitoring)
  • และทุกรายงานสามารถส่งออกในรูปแบบ Excel file หรือรูปแบบไฟล์อื่น เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้

See our subscription plans

Surprise with our unique features


1 Year Plan

฿59,000 / ปี

2 Year Plan

฿30,000 / ปี

3 Year Plan

฿25,000 / ปีCopyright © IS SOFTWARE CO.,LTD. 2017