P M I I

Loading

ภาพบรรยากาศ​อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ระบบ CMMS ร่วมกับ IIoT และ AI ในการบริหารงานบำรุงรักษา” เปลี่ยนการซ่อมแบบ “เสียแล้วซ่อม” มุ่งเข้าสู่การ “การซ่อมแบบรู้ล่วงหน้า” บรรยายโดย คุณถิรายุ วิไลลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด และทีมงานจาก บริษัท พีทีที เรส จำกัด

👨🏻‍🔧 บรรยายโดย ทีมงาน บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด และทีมงานจาก บริษัท พีทีที เรส จำกัด 
📅 ในวันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม SPARK  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

……………………………………

#CMMS#IIoT#TotalMaintenanceSolution#Software#PTTRAISE

#ISSOFTWARE#PMII#PMIIRAISE#Softwaremaintenance#maintenance

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services