P M I I

Loading

ก่อนจะมีงานที่ดีให้กับลูกค้า…เราต้องมีทีมงานที่มีมาตรฐานก่อน… ทาง ไอเอสฯ ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกท่านที่ได้รับรองมาตรฐานในส่วนงานต่างๆตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปี 2564 เครื่องหมายรับรองที่ออกให้กับบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ที่มีการบริหารโครงการ (Project management) และกระบวนการติดตั้งซอฟแวร์ (Software Implementation Process) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล …#PMII มาตรฐานของ CMMS

Leave a Comment