P M I I

Loading

ก่อนจะมีงานที่ดีให้กับลูกค้า…เราต้องมีทีมงานที่มีมาตรฐานก่อน… ทาง ไอเอสฯ ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกท่านที่ได้รับรองมาตรฐานในส่วนงานต่างๆตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปี 2564 เครื่องหมายรับรองที่ออกให้กับบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ที่มีการบริหารโครงการ (Project management) และกระบวนการติดตั้งซอฟแวร์ (Software Implementation Process) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล …#PMII มาตรฐานของ CMMS

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services