เยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

2017-11-09

         ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และทีมงานกลุ่มบริษัท ไอเอสฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จังหวัดชลบุรี  เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในอนาคตซึ่งทางสถาบันไทย-เยอรมันถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งทั้งส่วนของบุคคลากร เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งในโอกาสนี้ทางไอเอสฯ ได้เสนอให้มีการติดตั้งระบบ PMII สำหรับให้ทางสมาชิกของสถาบันฯ เข้ามาทดสอบระบบ และจัดสถานที่สำหรับรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ระบบ PMII ในภาคตะวันออกต่อไป