งาน CBM Day นิทรรศการด้าน Condition Based Maintenance

2018-02-07

         งาน CBM Day เป็นงานสัมมนาพร้อมกับงานแสดงนิทรรศการด้าน Condition Based Maintenance ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
ซึ่งครัั้งล่าสุดนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดในงานด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรระหว่างกัน ของบุคลากรทางด้านการบำรุงรักษาจากต่างหน่วยงาน ตลอดจนผู้ผลิตและจัด
จำหน่ายเครื่องมือทางด้าน CBM ซึ่งทาง IS Group ได้ร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ที่สนใจเข้ามาชมบูธเป็นจำนวนมาก