เชิญสมาชิกเยี่ยมชมการใช้ PMII

2017-11-08

          บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมชมการใช้โปรแกรม PMII ของบริษัท แวนด้า แพค จำกัด ทีประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมในการบริหารและจัดการระบบงานบำรุงรักษาอย่างครบวงจร ทั้งการควบคุมแผนบำรุงรักษา การประเมินวิเคราะห์การซ่อมตลอดจนการการจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ควบคุมและสามารถลดลงในทุกๆปี ประกอบกับการสร้างความชำนาญในการซ่อมสำหรับพนักงานซ่อมบำรุง