Thailand Industry Expo 2017

2017-10-30
บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำระบบ cmms มาใช้ให้ประสบณ์ความสำเร็จในหัวข้อ "Industry 4.0:Smart Maintenance" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก