METALEX 2017 งานมหกรรมการค้าเครื่องมือจักรกลและงานโลหะนานาชาติในเอเชีย 22 - 25 พ.ย. 2017

METALEX  2017  งานมหกรรมการค้าเครื่องมือจักรกลและงานโลหะนานาชาติในเอเชีย ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2017 ณ ไบเทค บางนา                 METALEX  2017  เป็นงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยในงานนี้ทาง IS SOFTWARE ได้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และสาธิต โปรแกรม PMII Mainternance Solution บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง แบบครบวงจร และได้เปิดตัว Mobile Application คือ "Mainternance Community" สามารถใช้งานได้ทั้ง Andriod และ IOS เพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับนักซ่อมบำรุงมืออาชีพ  โดยใน  Application นี้  จะเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้... อ่านเพิ่มเติ�?/a>

ไอเอส ฯ ร่วมออกงาน Bus & Truck 2017 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 14 ณ ไบเทค บางนา

Bus & Truck 2017 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการขนส่งฯ 2-4 พฤศจิกายน 2560​       Bus & Truck 2017 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ เป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรม จากบรรดาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงบุคคลในวงการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายรวมถึงเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจ        ภายในงานจะได้พบกับสินค้าและบริการชั้นนำล่าสุด... อ่านเพิ่มเติ�?/a>

IS SOFTWARE  ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ จังหวัดชลบุรี

IS SOFTWARE  ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ จ.ชลบุรี        วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำโดยนายวรฉัตร เดชโยธิน หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก" ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ จ.ชลบุรี        ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในงานฯ กิจกรรมในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "ใช้ Software Solutions... อ่านเพิ่มเติ�?/a>

Thailand Industry Expo 2017

       บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำระบบ cmms มาใช้ให้ประสบณ์ความสำเร็จในหัวข้อ "Industry 4.0:Smart Maintenance" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก        

การจัดการงานบำรุงรักษาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี

               โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (Itap) ร่วมกับสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ จัดการอบรมในหัวข้อ “การจัดการงานบำรุงรักษาระบบขนส่งด้วยเทคโนโลยี” ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด นำเสนอแนวทางในการจัดการระบบบำรุงรักษา พร้อมกับการนำเสนอโปรแกรม PMII Fleet Management เพื่อสนับสนุนการบริหารและจัดการระบบงานขนส่งอย่างครบวงจร ทั้งงานด้านประเมินวิเคราะห์การซ่อม การบำรุงรักษา การจัดงานทะเบียน ประกันภัย และประวัติการเกิดอุบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

THAILAND DIGITAL 2016 (Phuket on the Beach)

      กลุ่มไอเอสฯ ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานด้านเทคโนโลยี ในงาน THAILAND DIGITAL 2016 (Phuket on the Beach) เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2016 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ระบบที่ทางกลุ่มไอเอสฯพัฒนาขึ้นมาทางด้านต่างๆ    

THAILAND TECH SHOW 2016

        กลุ่มไอเอส ฯ ได้ร่วมออกงาน THAILAND TECH SHOW 2016 ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ        ซึ่งในครั้งนี้ทางไอเอสฯได้นำเทคโนโลยี iSmart มาแสดงภายในงาน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการส่งข้อมูลในรูปแบบ Steaming ที่ใช้สำหรับงานบริการลูกค้า และโปรแกรม PMII สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องจักรบน Smart Phone  

เยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

        ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และทีมงานกลุ่มบริษัท ไอเอสฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จังหวัดชลบุรี  เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในอนาคตซึ่งทางสถาบันไทย-เยอรมันถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งทั้งส่วนของบุคคลากร เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งในโอกาสนี้ทางไอเอสฯ ได้เสนอให้มีการติดตั้งระบบ PMII สำหรับให้ทางสมาชิกของสถาบันฯ เข้ามาทดสอบระบบ และจัดสถานที่สำหรับรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ระบบ PMII ในภาคตะวันออกต่อไป

เชิญสมาชิกเยี่ยมชมการใช้ PMII

          บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมชมการใช้โปรแกรม PMII ของบริษัท แวนด้า แพค จำกัด ทีประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมในการบริหารและจัดการระบบงานบำรุงรักษาอย่างครบวงจร ทั้งการควบคุมแผนบำรุงรักษา การประเมินวิเคราะห์การซ่อมตลอดจนการการจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ควบคุมและสามารถลดลงในทุกๆปี ประกอบกับการสร้างความชำนาญในการซ่อมสำหรับพนักงานซ่อมบำรุง

การพัฒนาเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรม จ.กระบี่

    อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศให้แก่สมาชิก และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกระบี่ โดยมอบหมายให้ทางกลุ่มไอเอส ฯ เป็นผู้พัฒนาระบบสำหรับนำมาใช้งานแก่สมาชิก รศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยาทวิทยาศาสตร์ ฯร่วมนำเสนอโครงการ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี.... จากท่านประธานสภาฯ  

สัมมนา

    บริษัท ไอเอสฯ นำเสนอโปรแกรม PMII For HFM ในงาน  "มาตรฐานระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย" ซึ่งในครั้งนี้มีโรงงานพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อหาเทคโนโลยี่ที่มีมาตรฐานมาใช้สำหรับในโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง...  

กลุ่มบริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน Food Innovation Network @ TSP

กลุ่มบริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด  ได้ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC2015) Food Innovation Network @ TSP  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน          

การใช้โปรแกรม PMII กับกลุ่มบริษัท อายิโน๊ะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดการอบรมทบทวนการใช้โปรแกรม PMII ให้กับกลุ่มบริษัท อายิโน๊ะโมโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด  หลังจากมีการใช้งานมา   แล้วกว่า 5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบ TPM ณ.ศุนย์อบรมระบบ CMMS    และหากสมาชิกผู้ใช้โปรแกรม PMII ต้องการส่งทีมงานเพื่อรับการอบรมการใช้โปรแกรม หรือเพื่อทดสอบโปรแกรมชุดใหม่ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการ ที่ดูแลท่านอยู่