P M I I

Loading

PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT

PMII IIoT

รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Vibration Sensor จากเครื่องจักรเพื่อรองรับการติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real-Time เพื่อรองรับงาน Predictive & Condition-Base Maintenance
⦁ บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ และแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรแสดงค่าผิดปกติกว่าที่กำหนดไว้
⦁ แสดงผลค่าผ่าน Mobile Application
⦁ แสดงค่าผ่านโปรแกรม Line Notify
⦁ ลดการใช้เวลาในการทำ AM: Autonomous Maintenance ของฝ่ายผลิต
⦁ ลดงานซ่อมแบบตั้งรับ มาเป็นแบบเชิงรุก
⦁ สามารถเก็บค่าได้บน Local Server และ Cloud Server
⦁ ต้นทุนต่ำลงในการลงทุนระยะยาว

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services