P M I I

Loading

PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT
PMII IIoT

PMII IIoT

รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Vibration Sensor จากเครื่องจักรเพื่อรองรับการติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real-Time เพื่อรองรับงาน Predictive & Condition-Base Maintenance
⦁ บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ และแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรแสดงค่าผิดปกติกว่าที่กำหนดไว้
⦁ แสดงผลค่าผ่าน Mobile Application
⦁ แสดงค่าผ่านโปรแกรม Line Notify
⦁ ลดการใช้เวลาในการทำ AM: Autonomous Maintenance ของฝ่ายผลิต
⦁ ลดงานซ่อมแบบตั้งรับ มาเป็นแบบเชิงรุก
⦁ สามารถเก็บค่าได้บน Local Server และ Cloud Server
⦁ ต้นทุนต่ำลงในการลงทุนระยะยาว

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE