เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการบริหารและติดตามขบวนการผลิต ตั้งแต่ออกใบสั่งผลิตจนถึงได้มาเป็นสินค้าสำเร็จรูป อีกทั้งสามารถติดตามและตรวจสอบค่าการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งหากพบการผิดปรกติระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อให้สามารถเข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเสียแบบฉุกเฉิน พร้อมทั้ง....

  • สามารถแสดงรายละเอียดผลการผลิตในแต่ละขั้นตอน
  • สามารถแสดงยอดการผลิตในแต่ละขั้นตอน
  • สามารถแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต
  • แสดงค่า OEE:(Overall Equipment Effectiveness)
  • สามารถออกแบบระบบเฉพาะโรงงาน
  • สามารถแสดงเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้