P M I I

Loading

การเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ
line niti
สามารถเชื่อมต่อกับ Line Notify ได้ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือนและการใช้งานของทีมงานของคุณ
549-5491507_google-analytics-logo-hd-png-download
สามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อต่อยอดนำระบบ AI มาใช้กับงานซ่อมบำรุงให้กลายเป็น Predictive Maintenance
erp
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อความสะดวกในการใช้งานและดึงข้อมูลจาก ERP ได้โดยอัตโนมัติ
สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10220

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สาขาที่ 2 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
152 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

Our Services