P M I I

Loading

NEW MODULE

เพราะ ‘ความปลอดภัย’ เป็นเรื่องสำคัญในโรงงาน

‘PMII Safety’ จึงเข้ามาให้ความ สะดวก รวดเร็ว ในการประเมินความปลอดภัย ทั้ง ผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หรือ จป. ช่วยกระชับขั้นตอนการทำงาน ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ ป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการตรวจสอบที่ถูกละเลย เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ‘ปลอดภัย’

NEW MODULE

Academic Training ช่วยให้การอบรม ในโรงงานคุณ สะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย มากขึ้นกว่าเดิม

ไม่เพียงเน้นการอบรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็น Knowledge Transfer ที่เป็นเครื่องมือช่วยรวมความรู้ทั้งหมดเอาไว้ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงงาน สามารถอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับได้ หรือเป็นห้องสอบออนไลน์ ที่บริษัทสามารถกำหนดแบบทดสอบได้เองทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็น ‘คลังสมองของโรงงาน’

การเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ
line niti
สามารถเชื่อมต่อกับ Line Notify ได้ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือนและการใช้งานของทีมงานของคุณ
549-5491507_google-analytics-logo-hd-png-download
สามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อต่อยอดนำระบบ AI มาใช้กับงานซ่อมบำรุงให้กลายเป็น Predictive Maintenance
erp
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อความสะดวกในการใช้งานและดึงข้อมูลจาก ERP ได้โดยอัตโนมัติ
สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services