P M I I

Loading

การเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ
line niti
สามารถเชื่อมต่อกับ Line Notify ได้ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือนและการใช้งานของทีมงานของคุณ
549-5491507_google-analytics-logo-hd-png-download
สามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อต่อยอดนำระบบ AI มาใช้กับงานซ่อมบำรุงให้กลายเป็น Predictive Maintenance
erp
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อความสะดวกในการใช้งานและดึงข้อมูลจาก ERP ได้โดยอัตโนมัติ

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE