Welcome to CMMS

          ยินดีต้อนรับสู่ CMMS (Computerized Maintenance Management System) การจัดการระบบงานบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บนระบบมาตรฐาน PMII ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาอย่างมืออาชีพ

     PMII โปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMMS (Computerized Maintenance Management System)  ในรูปของ Web Application ซึ่งรองรับการบริหารแผนงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance),การบริหารงานซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance), ระบบพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร (Improvement Maintenance), การบริหารจัดการระบบพัสดุอะไหล่ (Stock Maintenance System) รวมถึงการควบคุมและจัดเก็บประวัติเครื่องจักร-อุปกรณ์  ( Machine History)

PMII Fleet Management  เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านระบบซ่อมบำรุงรักษารถขนส่งอย่างครบวงจร โดยได้รวมประสิทธิภาพการทำงานความสามารถ และความสะดวกในหารทำงานเพื่อควบคุมและเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงานได้โดยง่าย เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่เต็มรูปแบบ

 

เปิดหน้าต่าง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ Support โปรแกรม
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 17:00