P M I I

Loading

NEW MODULE

เพราะ ‘ความปลอดภัย’ เป็นเรื่องสำคัญในโรงงาน

‘PMII Safety’ จึงเข้ามาให้ความ สะดวก รวดเร็ว ในการประเมินความปลอดภัย ทั้ง ผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หรือ จป. ช่วยกระชับขั้นตอนการทำงาน ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ ป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการตรวจสอบที่ถูกละเลย เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ‘ปลอดภัย’

NEW MODULE

       Academic Training ช่วยให้การอบรม ในโรงงานคุณ สะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย มากขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงเน้นการอบรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็น Knowledge Transfer ที่เป็นเครื่องมือช่วยรวมความรู้ทั้งหมดเอาไว้ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงงาน สามารถอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับได้ หรือเป็นห้องสอบออนไลน์ ที่บริษัทสามารถกำหนดแบบทดสอบได้เองทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็น ‘คลังสมองของโรงงาน’

NEW MODULE

        Advance PO ระบบจัดการอะไหล่ ที่จะทำให้คุณเป็น Professional Management สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสั่งซื้ออะไหล่ ง่าย สะดวก และ ถูกต้อง เพียงไม่กี่คลิกจะได้อะไหล่ตรงความต้องการ และสั่งซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมที่สุด

        โดยระบบของเราจะช่วยเช็คสต๊อก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอะไหล่ที่ขาด หรือมีมากเกินไปในสต็อก โดยจะมีการคำนวณ เพื่อให้มีจำนวนอะไหล่ที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังทำการเปรียบเทียบผู้ขายอัตโนมัติ ตั้งแต่ ผู้ขายรายใดมีราคาดีที่สุด คุณภาพดีที่สุด หรือ แม้กระทั่งการจัดส่งเร็วที่สุด เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อได้ทำการประเมินผู้ขาย และทำการสั่งซื้อได้ตรงความต้องการ

การเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ
line niti
สามารถเชื่อมต่อกับ Line Notify ได้ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือนและการใช้งานของทีมงานของคุณ
549-5491507_google-analytics-logo-hd-png-download
สามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อต่อยอดนำระบบ AI มาใช้กับงานซ่อมบำรุงให้กลายเป็น Predictive Maintenance
erp
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อความสะดวกในการใช้งานและดึงข้อมูลจาก ERP ได้โดยอัตโนมัติ