P M I I

Loading

NEW MOUDULE

PMII SAFETY

    

        เพราะ ‘ความปลอดภัย’ เป็นเรื่องสำคัญในโรงงาน ‘PMII Safety’ จึงเข้ามาให้ความ สะดวก รวดเร็ว ในการประเมินความปลอดภัย ทั้ง ผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หรือ จป. ช่วยกระชับขั้นตอนการทำงาน ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ ป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการตรวจสอบที่ถูกละเลย เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ‘ปลอดภัย’

 

 

      Academic Training ช่วยให้การอบรม ในโรงงานคุณ สะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย มากขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงเน้นการอบรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็น Knowledge Transfer ที่เป็นเครื่องมือช่วยรวมความรู้ทั้งหมดเอาไว้ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงงาน สามารถอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับได้ หรือเป็นห้องสอบออนไลน์ ที่บริษัทสามารถกำหนดแบบทดสอบได้เองทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็น ‘คลังสมองของโรงงาน’

ช่องทางการติดตามข่าวสาร 

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE