P M I I

Loading

NEW MODULE

เพราะ ‘ความปลอดภัย’ เป็นเรื่องสำคัญในโรงงาน ‘PMII Safety’ จึงเข้ามาให้ความ สะดวก รวดเร็ว ในการประเมินความปลอดภัย ทั้ง ผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หรือ จป. ช่วยกระชับขั้นตอนการทำงาน ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ ป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการตรวจสอบที่ถูกละเลย เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ‘ปลอดภัย’

      PMII Safety รองรับการทำงานด้านความปลอดภัยทุกประเภท สามารถสร้างจำนวนใบงาน และจำนวนผู้ใช้งาน ได้อย่างไม่จำกัด โดยทำได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งการกำหนดสิทธ์ สร้างสิทธิ์ ล็อคสิทธิ์ แบบ Flexible เลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้งานจะเข้าถึงได้แบบรายบุคคล หรือ รายแผนก ก็ได้ทั้งหมด

      นอกจากนั้น ระบบสามารถประเมินงานได้ทั่วทั้งองค์กรได้ในทันที ช่วยลดระยะเวลารอคอยของการเข้าไซต์งานที่ล่าช้า และเพิ่มกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

      จะ 1 ชีวิต หรือ ทรัพย์สิน ที่ต้องเสียไป เพียงเพราะอุปกรณ์ Safety ที่ไม่ครบถ้วน ชำรุด จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากมีการควบคุมที่ดีพอ PMII Safety ไม่ใช่แค่ระบบที่มาช่วยลดกระดาษ และการอนุมัติงานเท่านั้น แต่จะเข้ามาป้องกันความผิดพลาด ลดการสูญเสีย อันเกิดจากการตรวจจสอบอุปกรณ์ ความถูกต้อง ที่ถูกละเลย หรือมองข้ามไป

      เมื่อ จป พบข้อผิดพลาด ที่สามารถสร้าง หรือกำหนดเงื่อนไขในการตรวจเช็คตามมาตราฐานของแต่ละโรงงาน จะมีการทำ patrol ทวนสอบ ที่สามารถออก incident ได้ทันที พร้อมเก็บประวัติเป็นสถิติ เพื่อใช้ในการประเมินงานครั้งถัดไป โดยระบบสามารถ เพิ่มรูปภาพ ถ่ายภาพ ที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และ มีฟังก์ชันการแก้ไขรูปภาพ เพื่อระบุสิ่งที่ผิดพลาดเพิ่มเติม ซึ่งนี่คือข้อยืนยันว่า การทำงานของคุณจะปลอดภัย 100% แน่นอน

NEW MODULE

Academic Training ช่วยให้การอบรม ในโรงงานคุณ สะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย มากขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงเน้นการอบรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็น Knowledge Transfer ที่เป็นเครื่องมือช่วยรวมความรู้ทั้งหมดเอาไว้ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงงาน สามารถอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับได้ หรือเป็นห้องสอบออนไลน์ ที่บริษัทสามารถกำหนดแบบทดสอบได้เองทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็น ‘คลังสมองของโรงงาน’

ช่องทางการติดตามข่าวสาร 

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services