P M I I

Loading

 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม​อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ระบบ CMMS ร่วมกับ IIoT และ AI ในการบริหารงานบำรุงรักษา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เปลี่ยนการซ่อมแบบ “เสียแล้วซ่อม” มุ่งเข้าสู่การ “การซ่อมแบบรู้ล่วงหน้า”

 บรรยายโดย ทีมงานบริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด และทีมงานจาก บริษัท พีทีที เรส จำกัด

📝 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่:

  • วันที่ 27 กันยายน 2565 (เวลา 9.00 – 16.30 น.)

ห้อง Meeting Room B404 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

https://bit.ly/3QrI0w

  • วันที่ 29 กันยายน 2565 (เวลา 9.00 – 16.30 น.)

ณ ห้องราชพฤกษ์ 4-6 โรงแรม อวานี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

http://bit.ly/3TaODoD

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.
คุณมนัสสวี (แซม) Tel.: 084-386-1884 / Line ID: @swp.industry

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE