P M I I

Loading

 ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม​อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ระบบ CMMS ร่วมกับ IIoT และ AI ในการบริหารงานบำรุงรักษา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เปลี่ยนการซ่อมแบบ “เสียแล้วซ่อม” มุ่งเข้าสู่การ “การซ่อมแบบรู้ล่วงหน้า”

 บรรยายโดย ทีมงานบริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด และทีมงานจาก บริษัท พีทีที เรส จำกัด

📝 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่:

  • วันที่ 27 กันยายน 2565 (เวลา 9.00 – 16.30 น.)

ห้อง Meeting Room B404 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

https://bit.ly/3QrI0w

  • วันที่ 29 กันยายน 2565 (เวลา 9.00 – 16.30 น.)

ณ ห้องราชพฤกษ์ 4-6 โรงแรม อวานี ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

http://bit.ly/3TaODoD

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.
คุณมนัสสวี (แซม) Tel.: 084-386-1884 / Line ID: @swp.industry

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services