P M I I

Loading

สสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะนำขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพด้านต่างๆ อาทิ การเขียนข้อเสนอ การจัดเตรียมเอกสาร ของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ ทาง IS SOFTWARE ได้เข้าร่วมจัดบูธโปรแกรมบริหารการจัดการงานบำรุงรักษา

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

บริเวณด้านหน้าโถงสุราลัย SURALAI ชั้น 7 ไอคอนสยาม

#CMMS #MaintenanceSolution #Software #ISSOFTWARE #PMIILITE #Softwaremaintenance #maintenance

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services