P M I I

Loading

                โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง สำหรับผู้เริ่มต้นระบบ CMMS ครอบคลุมการทำงานที่จำเป็นของกิจกรรมซ่อมบำรุงทั้งหมดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งซ่อม ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ และนำรายงานไปใช้ได้เลย สร้างแผน จ่ายแผนงานซ่อมบำรุงอัตโนมัติ ตอบโจทย์การดูแลเครื่องจักรและทรัพย์สินในองค์กรพร้อมบริหารควบคุมอะไหล่ได้อย่างแม่นยำ ช่วยบันทึกข้อมูลอย่างไม่จำกัดของเครื่องจักร และการสรุปผลรายงาน สามารถจัดการทุกอย่างด้วยระบบออนไลน์ได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • พัฒนาบนรูปแบบ Web Application
 • สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited users) โดยติดตั้งโปรแกรมบน Server เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถใช้งานได้ทุกเครื่องในเครือข่าย (Server ภายใน)
 • รองรับการทำงานแบบ Cloud Computing (Server ภายนอก)
 • สามารถทำงานผ่าน Mobile Application โดยรองรับระบบงานบำรุงรักษา (PM), ระบบงานซ่อมฉุกเฉิน (Corrective Maintenance), ระบบอะไหล่ (Inventory Control) และการแสดงผลเพื่อบริหารจัดการช่างซ่อมบำรุง (Dash-Board Management )
 • สามารถใช้งานทั้งบน PC และ Mobile Application พร้อมกันได้
 • สามารถใช้งานทุกที่-ทุกเวลา
 • รองรับทั้งรายการที่เป็นอะไหล่ควบคุม (Stock) และไม่ควบคุม (Non Stock)
 • รองรับการปรับยอด เบิก-รับ และคืนอะไหล่
 • เก็บรายละเอียดอะไหล่ อาทิ แบบ รุ่น ขนาด ยี่ห้อ และรูปภาพ
 • รองรับการแสดงที่เก็บอะไหล่ (Stock Location)
 • มีระบบการเตือนจำนวนอะไหล่จากจุดควบคุมต่างๆแบบอัตโนมัติ (Maximum Minimum Re-Order Point)
 • รองรับการค้นหา การรับและเบิกผ่าน Barcode, QR Code
 • มีระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของอะไหล่แต่ละรายการ (Automatic Stock-Card)
 • สามารถตรวจจับรายการอะไหล่ที่ไม่เคลื่อนไหวได้ (Dead Stock)
 • รองรับการแจ้งซ่อมผ่าน PC และ Mobile Application แบบ Push Notification
 • สามารถแจ้งซ่อมผ่านระบบ Barcode ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • มีระบบการส่งสัญญาณการแจ้งไปยังฝ่ายซ่อมบำรุงได้หลายรูปแบบ และอัตโนมัติ
 • ระบบจัดเรียงคิวการซ่อมอัตโนมัติ โดยยึดถือผลกระทบกับระบบการผลิตเป็นหลัก
 • เมื่อออกใบงานระบบสามารถนำเสนอเครื่องมือ อะไหล่และต้นทุนการซ่อมแบบอัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อม การใช้เครื่องมือ อะไหล่ พนักงานช่าง ค่าใช้จ่าย และสาเหตุการเสียแบบอัตโนมัติ
 • ระบบสามารถบันทึกเวลาหยุดเครื่องรวม (Total Downtime)
 • สามารถรองรับการวางแผนแบบ Time-Base
 • สามารถคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับแผนบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ
 • รองรับการคำนวณเวลาการบำรุงรักษา (Work Load) กับช่างซ่อมบำรุง
 • สามารถวางแผนการสำรองอะไหล่เพื่อแผนบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ (Predictive Spare Parts)
 • สามารถแสดงปฏิทินแผนล่วงหน้า (Master Plan)และสามารถเลื่อนแผนได้ทันที
 • มีระบบการเตือนการจ่ายแผนงานประจำวัน และล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ
 • ผลการบำรุงรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อมูลเพื่อออกใบสั่งงานอัตโนมัติ
 • รายงานกลุ่มประวัติการซ่อม (Machine History)
 • รายงานกลุ่มแสดงการใช้งานเครื่องจักรจริง (Machine Utilization)
 • รายงานกลุ่มแสดงสาเหตุการเสียของเครื่องจักร (Root Cause)
 • รายงานกลุ่มค่าใช้จ่าย (Summary of repair costs)
 • รายงานกลุ่มแสดงประสิทธิภาพ MTBF MTTR
 • สามารถตรวจสอบงานซ่อมผ่าน Mobile Application (Realtime Dashboard Monitoring)
 • และทุกรายงานสามารถส่งออกในรูปแบบ Excel file หรือรูปแบบไฟล์อื่น เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้

Some of the best features

จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีซ่อมบำรุงระดับสากล

PMII Lite พัฒนาโดยเน้นสำหรับการปรับระบบการใช้กระดาษ
มาสู่การใช้ระบบมาช่วยบริหารจัดการงานซ่อม
เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการทำงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนสู่การใช้ระบบที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด
(Unlimited users)

PMII Lite มีความต้องการให้ทีมงานของหน่วยงานซ่อมบำรุง รวมถึงฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ใช้งานได้คล่องตัวและทั่วถึง
จึงได้ออกแบบให้ระบบสามารถกระจายการใช้ได้อย่าง
ไม่จำกัดผู้ใช้งาน (Unlimited User)

จากผู้ผลิต CMMS อันดับ 1 ของประเทศ

PMII Lite พัฒนาโดยยึดหลักการทำงานของ PMII Original เป็นต้นแบบ ที่ถือว่าเป็นโปรแกรม CMMS อันดับต้นๆที่โรงงานขนาดใหญ่ชั้นนำของแต่อุตสาหกรรมเลือกใช้มากว่า 20 ปี

รองรับการใช้งานผ่านมือถือ
(Mobile Application)

PMII Lite เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ โดยสามารถใช้งานผ่าน Mobile Application ทั้งระบบ Android และ iOS

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services