P M I I

Loading

ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ CMMS ตามแนวคิดของ Lean และใช้ AI มาวิเคราะห์ผล ยกระดับการจัดการงานบำรุงรักษาด้วย AI” (จ.นครราชสีมา)

🚀 ยกระดับงานบำรุงรักษาด้วยแนวคิด Lean และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้วย AI สู่การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

👨‍🔧 อบรมให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน (สงวนสิทธิ์โรงงานละ 2 ท่าน)

📅 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง B405 ชั้น 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

📝 ลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม:

https://bit.ly/3MoeYx0

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services