P M I I

Loading

สรุปภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อ การใช้ CMMS ตามแนวคิดของ LEAN และใช้ AI เข้าสู่การวิเคราะห์ผลการซ่อม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 | ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

Leave a Comment

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE