P M I I

Loading

รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ทาง บ.ไอเอสฯ จัดตั้ง “ศูนย์อบรมการบริการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์” ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันสู่นักศึกษาและผู้ประกอบการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…..ในการใช้เทคโนโลยีในงานบำรุงรักษา

ขอขอบคุณภาพจาก ENKKU

Leave a Comment