P M I I

Loading

รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ทาง บ.ไอเอสฯ จัดตั้ง “ศูนย์อบรมการบริการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์” ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันสู่นักศึกษาและผู้ประกอบการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…..ในการใช้เทคโนโลยีในงานบำรุงรักษา

ขอขอบคุณภาพจาก ENKKU

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10220

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สาขาที่ 2 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
152 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

Our Services