P M I I

Loading

คุณจะเลือกอะไรระหว่างการซ่อมบำรุงที่มี

กระบวนการทำงานซับซ้อน ผิดพลาดบ่อย

หรือ

การทำงานน้อย แต่ประสิทธิภาพสูง ?

ในการ ‘ซ่อมบำรุง’ แบบเดิม หรือ การทำงานแบบ Manual ที่เราเคยชินกับการใช้กระดาษตลอดกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งซ่อม สั่งซ่อม บันทึกซ่อม ทำให้งานล่าช้า ไม่ราบรื่น มากกว่านั้นการที่ช่างต้องกรอกข้อมูลผ่านกระดาษ แล้วส่งต่อไปยังปลายทาง และกลับมาหน้างานอีกครั้งเพื่อทำการซ่อมบำรุง มักจะมีกระบวนการซับซ้อน และมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะการที่บันทึกข้อมูลบนกระดาษนั้น ทำให้ข้อมูลเลือนลางได้ง่ายมากเช่นกัน

แตกต่างอย่างไร ? เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน ‘ซ่อมบำรุง’

แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานซ่อมบำรุง กระบวนการที่ซับซ้อนจะง่ายขึ้นมาทันที นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่หลาย ๆ โรงงาน เลือกตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาช่วยงานมากขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

CMMS คืออะไรกันแน่ ?

ระบบ CMMS (Computerized Maintenance Management System) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เข้ามาช่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา โดยจะมาช่วยจัดเก็บประวัติการซ่อม และแสดงการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ลดเวลาจากกระบวนการแบบเดิมไปมากเลยทีเดียว

ถ้าพูดถึงเรื่องซ่อมบำรุง PMII ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที

โปรแกรมของ PMII ที่ทำงานผ่านระบบ CMMS นั้น จะเข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานของโรงงานท่านเหลือเพียง 5 วินาที จริงหรือ ?

แน่นอนว่า PMII คือผู้นำด้านระบบ CMMS ที่มากกว่าการซ่อมบำรุง เราไม่หยุดที่จัดพัฒนาเครื่องมือช่วยให้การทำงานของคุณดีขึ้นกว่าเดิม

โปรแกรมของเราไม่เพียงทำงานบน Web เท่านั้น แต่ยังรองรับบน Mobile ที่จะทำการแจ้งเตือน การแจ้งซ่อมให้ผู้ใช้งานรับรู้ได้แบบ Real-time ที่สำคัญมีฟังก์ชันผ่าน Line ที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก ! เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะมาช่วยย่นเวลาในการดำเนินงาน และลดเวลาที่ไม่จำเป็นตามหลัก Lean maintenance

หากเปรียบเทียบจากการดำเนินงานรูปแบบเดิม โปรแกรม PMII จะสามารถประหยัดเวลาไปได้มากกว่า 60 นาที เลยทีเดียว !

แต่นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ บนระบบเราเท่านั้น เพราะ PMII ยังช่วยงานในหลาย ๆ ด้าน ให้คุณทำงานง่าย กว่า เดิม….

แล้วหากเป็นคุณ จะเลือกการทำงานแบบไหนกัน ?

Leave a Comment

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE