P M I I

Loading

🚩 ขอเรียนเชิญร่วมอบรมหัวข้อ “การใช้แฟลตฟอร์มบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระดับสากล”
(รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น) ให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

📌 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Meeting room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

📝 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3l5v5Bi
กำหนดการ https://bit.ly/34OSZuQ

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.
คุณมนัสสวี นกแก้ว (แซม) หรือ คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรศักดิ์(หนึ่ง)
โทร. 084-386-1884, 081-173-3453
Line ID : @swp.industry

Leave a Comment