P M I I

Loading

ทำไม PMII ถึงเป็น Unlimited User ? มีข้อดีอย่างไร ?

การที่จำกัดผู้ใช้งาน หรือ User เดียวทั้งแผนกช่าง มักจะพบปัญหา ตั้งแต่ การแจ้งซ่อม สั่งซ่อม บันทึกและปิดงานซ่อม เพราะหากมี User เดียว ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และยังทำให้เกิดความสับสนได้ว่า ช่างรายใดเป็นเจ้าของงาน ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดได้

แม้แต่การ แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ช่างรายใดเป็นคนแก้ไข หรือบางครั้งต้องมานั่งเซ็นชื่อกำกับ เมื่องานซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากช่างอาจมือเลอะ เปื้อน จากการดำเนินงานซ่อมนั้น การที่ต้องมาเซ็นชื่อบน app นับว่าเป็นปัญหาอีกอย่างมาก

สำหรับ PMII แล้ว เราเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านั้น ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนา นั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมโปรแกรมของเรา รองรับการใช้งานทั่วองค์กร แบบ ‘Unlimited Users’ (ไม่จำกัดผู้ใช้งาน) ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และแสดงผลบนหน้าจอแบบรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน แก้ปัญหาการที่ข้อมูลถูกแก้ไขข้อมูลโดยไม่ทราบบุคคล

รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับระบบ อีกทั้งยัง เชื่อมต่อกับระบบ AD(Active Directory) เพิ่มความสะดวก และปลอดภัย ขององค์กร ให้มากขึ้นอีกด้วย

ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม PMII ถึงได้รับการไว้วางใจของลูกค้ากว่า 1,000 องค์กร เพราะการที่เราคำนึงความสำคัญของ Unlimited User ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก คล่องตัว และรวดเร็วขึ้นนั่น

Leave a Comment

About Us

Follow Us

Copyright 2024 © IS SOFTWARE