P M I I

Loading

Digital Entrepreneur Awards

บริษัทไอเอส ซอฟต์แวร์ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จํากัด ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร “Digital Entrepreneur Awards” ในงาน “OIIO Thailand TECHLAND” ซึ่งแสดงถึงองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำซอฟต์แวร์ไทยไปใช้ในการดำเนินงานจริง.ซึ่งบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จํากัด เป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรมซ่อมบำรุง PMII มาแล้วยาวนานกว่า 10 ปี โดย PMII สามารถช่วยลดเวลา ความสูญเสียและการ Breakdown ของเครื่องจักรของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบซ่อมบำรุงที่ครบวงจร

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services