P M I I

Loading

Digital Entrepreneur Awards

บริษัทไอเอส ซอฟต์แวร์ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จํากัด ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร “Digital Entrepreneur Awards” ในงาน “OIIO Thailand TECHLAND” ซึ่งแสดงถึงองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำซอฟต์แวร์ไทยไปใช้ในการดำเนินงานจริง.ซึ่งบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จํากัด เป็นลูกค้าที่ใช้โปรแกรมซ่อมบำรุง PMII มาแล้วยาวนานกว่า 10 ปี โดย PMII สามารถช่วยลดเวลา ความสูญเสียและการ Breakdown ของเครื่องจักรของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบซ่อมบำรุงที่ครบวงจร