P M I I

Loading

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด โดย นางสาวรัชนี หิรัญวิภาส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาและติดตามสภาพของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services