P M I I

Loading

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด โดย นางสาวรัชนี หิรัญวิภาส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาและติดตามสภาพของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10220

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สาขาที่ 2 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
152 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

Our Services