P M I I

Loading

ภาพบรรยากาศ​การอบรม ” การใช้ Digital Platform ร่วมกับ Lean Maintenanceในการบริหารงานซ่อมบำรุงยุค 4.0 “ พร้อมทั้งนำเสนอ PMII TLM ระบบการจัดการบำรุงรักษา ร่วมกับ Lean Maintenance ช่วยให้การบำรุงรักษาในองค์กรหรือโรงงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

—————————————————————————————-

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 13.00 -16.00 น.

ณ บริษัท ทีแอลเอ็ม โซลูชั่นส์

155/23 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230


#CMMS #pmii #ซ่อมบำรุง #อุตสาหกรรม #leanmanagement #smartmanufacturing #smartmaintenance #advancemaintenance

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services