P M I I

Loading

ภาพบรรยากาศภายในงาน AUTOMATION EXPO 2023 ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทาง IS Software ได้ออกบูธที่งาน AUTOMATION EXPO 2023 โดยภายในงานมีการนำเสนอระบบ

PMII Software Maintenance ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารและจัดการงานซ่อมบำรุง ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานซ่อมบำรุงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยผ่านงานสัมนาในหัวข้อ Real-time MRO with IIoT for Condition Base Monitoring ซึ่งมีหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับ การใช้ IIoT ในการควบคุมระบบซ่อมบำรุง และ การใช้ IIoT เพื่อทำการเปลี่ยนจากการซ่อม BM (Breakdown Maintenance) มาเป็น CBM (Condition Based Maintenance)

#PMII#IIoT#Software#PTTRAISE#maintenance #CMMS #CMMSPMII

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10220

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สาขาที่ 2 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
152 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

Our Services