P M I I

Loading

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแต่งตั้ง บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย PMII โปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ในโรงงาน อาคารสูง องค์กรที่ต้องการจัดการบำรุงรักษา แบบครบวงจร อย่างเป็นทางการ

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510


สาขาที่ 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขาที่ 3 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Our Services