P M I I

Loading


สรุปภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อ Total Lean Management ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สถาบัน Total Lean Management Training Center & Consultancy

ขอขอบคุณพันธมิตร อย่าง PTT Raise และ TLM: Total Lean Management รวมถึงภาครัฐอย่าง Software Park ที่ร่วมกันมอบความรู้ในการใช้ IIoT และ Lean Maintenance กับสมาชิกของไอเอสฯ เพื่อนำองค์ความรู้นี้มาเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ระบบ PMII

ขอขอบคุณพันธมิตร อย่าง PTT Raise และ TLM: Total Lean Management รวมถึงภาครัฐอย่าง Software Park ที่ร่วมกันมอบความรู้ในการใช้ IIoT และ Lean Maintenance กับสมาชิกของไอเอสฯ เพื่อนำองค์ความรู้นี้มาเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ระบบ PMII

Leave a Comment

สำนักงานใหญ่
612 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10220

สาขาที่ 1
68/301 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

สาขาที่ 2 ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

สาขาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
152 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

Our Services